1. Home
  2. Ukiyo-e
  3. Yoshitoshi
  4. One hundred Aspects of the Moon
  5. One Hundred Aspects of the Moon, A Glimpse of The Moon-Kahoyo

Yoshitoshi@One Hundred Aspects of the Moon, A Glimpse of The Moon-Kahoyo

zoomup_photo
Item No A1-98-110-13
Series One-hundred-Aspects-of-the-Moon
Title One Hundred Aspects of the Moon, A Glimpse of The Moon-Kahoyo
Artist Yoshitoshi
Date 1886
Condition Rubbing,Backed
Size 23.5~35.5cm
Price $389.83
Tag

Yoshitoshi
1839-1892
Ukiyoe painter. Also referred to as Gyokuro, Kaisai, Oso, and others as Betsugo. A pupil of Kuniyoshi , a fellow of Kawanabe Kyosai under the master in common. In the end of Bakufu, he attempted to get out of the Kuniyoshi fs style in the warrior painting, actor painting, and beauty, instead produced many atrocity prints with cruel depictions reflecting the timesf trend, which brought him a nickname gBloddy Yoshitoshi h. In around 1878, he was largely affected by Kikuchi Yosaifs painting style, to which he added a western style in order to create his own, with which he produced many pieces taking the subject from historical incidents. In the following year, he began to produce the multi-color print newspaper, his creativity never dried out. He made a greatest success among the Ukiyoe painters of the times most of whom were fading away. He also instructed Toshikata as his mentor. His painting style has been handed down until today through Kaburaki Kiyokata and Ito Shinsui .

One-hundred-Aspects-of-the-Moon
"This is the piece from gOne Hundred Aspects of the Moonh representing the moon under 100 different titles, produced by Tsukioka Yoshitoshi called the greatest Ukiyo-e painter in his later years from 1885 to 1892.
‚ ‚é‚¢‚Í
The artwork shown is one of Tsukihyakushi (=One Hundred Aspects of the Moon), a serial artwork of Tsukioka Yoshitoshi who was called the last ukiyo-e painter after the end of Bakufu. He took seven years to complete this great artwork consisted of 100 pieces."