Aritist Information

Kuniyoshi


  Kuniyoshi
Profile

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) was an ukiyo-e painter, a pupil of Toyokuni I, also referred to as Ichiyusai, Choro etc. One of three popular ukiyo-e painters from Utagawa school in the end of Bakufu.

Searched by  Artist "Kuniyoshi"  Change of a search condition

Showing 1-60 of 193 Results

ItemNo:A1-96-188-02
Kuniyoshi

Heroes of the Great Peace : Nagamura Bunkasai Michiie

Price $316.15
ItemNo:A1-96-188-01
Kuniyoshi

Heroes of the Great Peace : Akashi Ridayu Hidemoto

Price $316.15
ItemNo:A1-96-194
Kuniyoshi

Heroes of the Great Peace, Akashi Ridayu Hidemoto

Price $587.14
ItemNo:A1-96-158-09
Kuniyoshi

Togashi no Saemon

Price $108.40
ItemNo:A1-96-158-08
Kuniyoshi

Musashibo Benkei

Price $108.40
ItemNo:A1-96-158-07
Kuniyoshi

Minamoto no Yoshitsune

Price $108.40
ItemNo:A1-96-158-06
Kuniyoshi

Takiguchi Ueno Arashi Yoshizaburo

Price $72.26
ItemNo:A1-96-138-01
Kuniyoshi

Warrior

Price $1445.27
ItemNo:A1-96-145-05
Kuniyoshi

Kawagoshi San, Tobei and Kawagoshi Matsu

Price $108.40
ItemNo:A1-96-166-01
Kuniyoshi

The Eight Dog Heroes, Inusaka Keno

Price $1219.45
ItemNo:A1-96-192-03
Kuniyoshi

Minamotono Yorimitsu Bursting Shuten-doji

Price -
ItemNo:A1-96-166-02
Kuniyoshi

The Eight Dog Heroes, Inumura Daikaku

Price -
ItemNo:A1-96-153
Kuniyoshi

The Twenty-four Filial Exemplars of Japan, Kamata Matahachi

Price $496.81
ItemNo:A1-96-158-12
Kuniyoshi

Tsuzoku Sangokushi, Kan'u forgives Soso

Price -
ItemNo:A1-96-138-02
Kuniyoshi

Warrior

Price $1625.93
ItemNo:A1-96-074-88
Kuniyoshi

Sotoba Komachi

Price -
ItemNo:A1-96-123
Kuniyoshi

Baba Mino no Kami Nobufusa, Six Selected Heroes

Price $677.47
ItemNo:A1-96-107-03
Kuniyoshi

Miracle of Masterpieces by Floating-​world Matabei

Price -
ItemNo:A1-95-302-30
Kuniyoshi

Omi no Okane as Iwai Hanshiro

Price $496.81
ItemNo:A1-95-216-02
Kuniyoshi

Washing Komachi, Seven Komachi in Modern Style

Price $252.92
ItemNo:A1-95-302-33
Kuniyoshi

A scene in Hell

Price -
ItemNo:A1-95-302-36
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price $72.26
ItemNo:A1-95-302-35
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price $72.26
ItemNo:A1-95-302-29
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-95-302-28
Kuniyoshi

Buyu Chikaragusa, Hakoomaru

Price -
ItemNo:A1-95-302-32
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-95-302-27
Kuniyoshi

Buyu Chikaragusa

Price $90.33
ItemNo:A1-95-302-26
Kuniyoshi

Genpei War

Price -
ItemNo:A1-95-302-18
Kuniyoshi

A Memorial Portrait of the Actor Ichikawa Danjuro VIII

Price $858.13
ItemNo:A1-96-083-02
Kuniyoshi

Chinpeishinkeibai

Price -
ItemNo:A1-95-302-22
Kuniyoshi

The Ise Ondo Dance

Price -
ItemNo:A1-95-302-34
Kuniyoshi

Yakusha-e

Price -
ItemNo:A1-95-302-14
Kuniyoshi

Ichikawa Danjuro VIII

Price $72.26
ItemNo:A1-96-062-06
Kuniyoshi

Endo Giemon MasatadaCHeroes of the Great Peace

Price $406.48
ItemNo:A1-96-062-05
Kuniyoshi

Inagawa Jibu-no-tayu Minamoto no Yoshimoto, Heroes of the Great Peace

Price $451.65
ItemNo:A1-95-302-21
Kuniyoshi

Zuijinmon Gate of Sensoji Temple at Asakusa

Price $722.63
ItemNo:A1-95-302-19
Kuniyoshi

Woman catching Firefly, Excursions in the Four Seasons

Price -
ItemNo:A1-96-062-04
Kuniyoshi

Takuma Genba-no-jo Morimasu, Heroes of the Great Peace

Price -
ItemNo:A1-96-062-02
Kuniyoshi

Kenchu Kanbe Shigeharu, Heroes of the Great Peace

Price $406.48
ItemNo:A1-96-062-01
Kuniyoshi

Menju Sosuke Ieteru, Heroes of the Great Peace

Price -
ItemNo:A1-96-049
Kuniyoshi

Boredom, Koshu, Sumac, Auspicious Desires on Land and Sea

Price $451.65
ItemNo:A1-96-050-02
Kuniyoshi

Minoriyoshi Kogane no Kikuzuki

Price -
ItemNo:A1-96-026
Kuniyoshi

Auspicious Desires on Land and Sea, Wanting to Do My Hair

Price $587.14
ItemNo:A1-96-038-01
Kuniyoshi

The Tale of the Soga Brothers

Price $270.99
ItemNo:A1-96-032-02
Kuniyoshi

Sangoku Ken game

Price $207.76
ItemNo:A1-95-302-16
Kuniyoshi

Yakusha-e, Karigane Gonin Otoko

Price $722.63
ItemNo:A1-95-302-31
Kuniyoshi

Tosei Haruno Orai

Price $1354.94
ItemNo:A1-95-302-15
Kuniyoshi

Brave Kuniyoshi with His Paulownia Design

Price -
ItemNo:A1-95-302-12
Kuniyoshi

Kajiwara Kagesue, One Hundred Famous Heros

Price $270.99
ItemNo:A1-95-302-11
Kuniyoshi

Kamei Rokuro Shigekiyo, One Hundred Famous Heros

Price $270.99
ItemNo:A1-95-302-10
Kuniyoshi

Takeuchi no Sukune, One Hundred Famous Heros

Price -
ItemNo:A1-95-302-09
Kuniyoshi

Minamoto no Yoshinaka, One Hundred Famous Heros

Price $270.99
ItemNo:A1-95-302-08
Kuniyoshi

Inagawa Jibu-no-tayu Minamoto no Yoshimoto, Heroes of the Great Peace

Price $451.65
ItemNo:A1-95-302-07
Kuniyoshi

Sasai Kyuzo Masayasu, Heroes of the Great Peace

Price $496.81
ItemNo:A1-95-302-06
Kuniyoshi

Takuma Genba-no-jo Morimasu, Heroes of the Great Peace

Price $451.65
Category Keyword Artist
Price $ - $